Your Name and Surname (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

CENTRUM OŚWIATOWO DYDAKTYCZNE

KATEDRALNY 1, 19-300 EŁK

www.cod.elk.pl

phone/fax+ 48 876216837;

mobile: +48 516080507;

———

dr Blanka Ewa Szymańska OSB

dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego

koordynator projektu

e-mail: contact@szlakipapieskie.eu

e-mail: contact@zpp.elk.pl

www.zpp.elk.pl

phone/fax 876216837

mobile: 516080504