Ogromna radość

Ogromna radość, że w pierwszym oficjalnym przemówieniu w Polsce dziś, na Wawelu, papież Franciszek niejako streścił założenia naszego projektu Zielone Płuca Polski – tchnienie historii, powiew teraźniejszości. Mówił właśnie o płucach Wschodu i Zachodu, którymi oddycha Europa, o pamięci o naszej niełatwej historii, o kształtowaniu naszej tożsamości opartej na chrześcijańskich wartościach od 1050 lat, o rozwoju cywilizacji i dziedzictwa humanistycznego, z którym idziemy dumnie w przyszłość.
Żeby to potwierdzić – przeczytajcie sami fragment przemówienia papieża Franciszka:
Po raz pierwszy odwiedzam Europę Środkowo-Wschodnią i cieszę się, że rozpoczynam od Polski, której synem był niezapomniany św. Jan Paweł II, inicjator i promotor Światowych Dni Młodzieży. Lubił on mówić o Europie, że oddycha ona swoimi dwoma płucami: marzenie o nowym europejskim humanizmie ożywione jest twórczym i harmonijnym oddechem tych dwóch płuc oraz wspólną kulturą, która znajduje w chrześcijaństwie swoje najsolidniejsze korzenie.
Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. Zawsze byłem pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana Pawła II. Gdy mówił o narodach, wychodził od ich dziejów, aby podkreślić ich skarby humanizmu i duchowości. Świadomość tożsamości, wolna od manii wyższości, jest niezbędna dla zorganizowania wspólnoty narodowej na podstawie jej dziedzictwa humanistycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego i religijnego, aby inspirować społeczeństwo i kulturę, zachowując je wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie otwartymi na odnowienie i na przyszłość. W tej perspektywie niedawno obchodziliście 1050. rocznicę Chrztu Polski. Było to z pewnością ważne wydarzenie jedności narodowej, które potwierdziło, że zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego.