Ważne informacje

Od 2020 roku realizowany jest projekt SZAFa na KÓŁKACH - czyli SZLAKOWA AKADEMIA FAMILIJNA w SacroTRACKu, który został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Za realizację odpowiada Centrum Oświatowo Dydaktyczne w Ełku, które od lat sprawuje pieczę nad Szlakami Papieskimi w Diecezji Ełckiej.

Social Media

O nas

Dla upamiętnienia Osoby Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej powstały 3 Szlaki Papieskie: Szlak Tajemnice Światła (z Ełku do Wigier), Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia (Wigry-Studzieniczna) oraz Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia (Krutyń-Pisz). Opiekę nad Szlakami sprawuje Centrum Oświatowo Dydaktyczne w Ełku.

TURYSTYKA

 

KULTURA

 

 DUCHOWOŚĆ

 

Centrum Oświatowo Dydaktyczne (dalej COD) to jednostka administracyjna Diecezji Ełckiej działająca od 3 listopada 2005 roku na podstawie Dekretu Biskupa Ełckiego z dnia 3 listopada 2005 roku (Nr 2230/2005) oraz regulacji prawnej art. 9 ust. l pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), a także postanowień własnego Statutu. 

 

Głównym zadaniem COD jest:

 • l działalność oświatowa, dydaktyczna, naukowa i wydawnicza
 • l praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • l troska o rozwój naukowy i religijny
 • l działalność charytatywno-opiekuńcza
 • l aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • l aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • W ramach struktur COD działają lub będą działać:
 • l świetlice środowiskowe
 • l szkoły i przedszkola
 • l domy opieki społecznej
 • l ośrodki dla osób niepełnosprawnych
 • l księgarnie
 • l redakcje czasopism diecezjalnych
 • l rozgłośnia radia diecezjalnego
 • l poradnie rodzinne
 • l zakłady poligrafii
 • l zakłady introligatorskie
 • l biura notarialne (poradnictwo prawne)
 • l szkolenia dydaktyczno-naukowe (sympozja naukowe)

 

Pierwszą uruchomioną przestrzenią działalności była Księgarnia św. Jerzego, której uroczystego poświęcenia w dniu 1 czerwca 2006 roku dokonał J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Ordynariusz Ełcki. Następnie został otwarty punkt Ceremonie w Suwałkach (Pl. Piłsudskiego 2 przy kościele p.w. św Aleksandra), a jako trzeci - punkt Dewocjonalia w Ełku (ul. 3-go maja 10). Księgarnie wychodzą naprzeciw potrzebom duchownych i świeckich naszej diecezji. Pragniemy, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie, a sama Księgarnie – by były miejscem spotkania Boga w drugim człowieku.

 

Drugą inicjatywą podjętą przez Centrum jest pracownia poligrafii. To tu pracują młodzi ludzie, którzy angażują swoje talenty, ideały i serce, aby wykonywane projekty graficzne, prace, strony internetowe czy wydruki były jak najpiękniejsze. Przyjmujemy zlecenia poligraficzne z całego kraju i realizujemy w nowoczesnym parku maszynowym. Jednocześnie prowadzimy usługi w zakresie wszelkiego typu opraw dokumentów, ksiąg parafialnych i innych, dzięki czemu nasza pracownia staje się miejscem spotkania dla kapłanów, sióstr zakonnych, nauczycieli, katechetów, uczniów i studentów oraz biznesmenów. Dzięki tej działalności – możemy realizować zamierzone cele.

 

Kolejną inicjatywą było uruchomienie pracowni haftu komputerowego i szycia. To tu powstają piękne

sztandary, chorągwie, szaty liturgiczne, ale i alby komunijne, stroje ministranckie, lektorskie czy kapłańskie. Tu również powstają spersonalizowane hafty na koszulki, kurtki, odzież reklamową i inne

formy wizualizacji na tkaninach. Tu też przygotowujemy haft na szatki do chrztu.

 

Dla upamiętnienia Osoby Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej powstały 3 Szlaki Papieskie: Szlak Tajemnice

Światła (z Ełku do Wigier), Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia (Wigry-Studzieniczna) oraz

Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia (Krutyń-Pisz). Cieszymy się, ze korzysta z nich wiele osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, przyjaciół, a także grupy zorganizowane.

 

Kolejną formą rozpoczętych przez nas działań jest prowadzenie różnego typu szkoleń, podczas których stwarzamy możliwość duchowego wzrostu, poszerzenia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz poznania ciekawych ludzi nauki i sztuki. Mamy nadzieję, że tego typu działania dydaktyczne pomogą jeszcze pełniej realizować swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo w zwyczajnej codzienności.

COD uzyskało szczególne wyróżnienie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Dzięki życzliwości Urzędu Miasta od maja 2009 roku prowadzimy Ełcką Kuźnią Talentów im. Jana Pawła II – Świetlicę dla Dzieci i Młodzieży, która powstała jako kolejne dzieło COD w Ełku. Dedykujemy ją dzieciom i młodzieży z Ełku, które chciałyby rozwinąć swoje talenty i umiejętności językowe, komputerowe, filmowe, przyrodnicze, kulinarne i turystyczne. Ponadto osoby mające trudności w nauce mogą liczyć na wsparcie i pomoc, aby wszelkie braki jak najszybciej wyeliminować i osiągnąć znakomite wyniki. Proponujemy zajęcia edukacyjne (nauka języków, obcych pomoc w odrabianiu lekcji), informatyczne, filmowe i teatralne, sportowe (siłownia, bilard, stoły tenisowe), krajoznawczo – turystyczne (wyprawy rowerowe i autokarowe), ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne oraz kulinarne.

O nas

SZLAKI PAPIESKIE Diecezji Ełckiej